Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Cennik - Instalacje elektryczne

Cennik - Instalacje elektryczne

Cena

NETTO

Cennik

Instalacji elektrycznych

80-100 zł/pkt

Wykonanie punktu siłowego (trójfazowego) 400V

60-70 zł/pkt

Wykonanie punktu elektrycznego 230 V

60-70 zł/pkt

Wykonanie punktu elektrycznego (szeregowego)

60-70 zł/pkt

Wykonanie punktu oświetleniowego

50 zł/pkt

Wykonanie punktu oświetlenia schodowego

80 zł/pkt

Wykonanie punktu oświetleniowego z łącznikiem (włącznikiem) schodowym, krzyżowym

50 zł/pkt

Wykonanie punktu wypustowego oświetlenia górnego, kinkietowego wewnętrznego

50 zł/szt.

Wykonanie punktu wypustowego czujki ruchu,  zmierzchowego włącznika, wentylatora

60 zł/pkt

Wykonanie punktu wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku

60 zł/pkt

Wykonanie punktu gniazda telefonicznego, antenowego,

komputerowego, telewizyjnego

60 zł/pkt

Wykonanie rozety rozdzielczej punktu elektrycznego

50 zł/pkt

Wykonanie punkty sterowania rolety

50 zł/pkt

Wykonanie punktu zasilania silnika rolety elektrycznej

20 zł/pkt

Usunięcie starego punktu elektrycznego

Cena

NETTO

Cennik

Złącze kablowe

1000-1500 zł/szt.

Montaż złącza kablowego

200-500 zł/szt.

Montaż i podłączenie osprzętu w złączu kablowym

5 zł/mb

Ułożenia przewodu ziemnego YKY

500 zł/szt.

Podłączenie przewodu do złącza kablowego

Cena

NETTO

Cennik

 Montażu rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej

100 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej do 12 modułów

150 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej do 48 modułów

200 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej do 104 modułów

250 zł/szt.

Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej < 104 modułów

150-300 zł/szt.

Wykonanie otworu pod rozdzielnię podtynkową w cegle i materiałach miękkich

500-700 zł/szt.

Wykonanie otworu pod rozdzielnię podtynkową w betonie

10 zł/szt.

Montaż osprzętu tablicowego w systemie szyn profilowanych

5 zł/szt.

Montaż osprzętu tablicowego ZUG

10 zł/szt.

Podłączenie punktu tablicowego elementu rozdzielni

100 zł/szt.

Podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni

5 zł/szt.

Wyprowadzenie obwodu elektrycznego jednofazowego z rozdz.

10 zł/szt.

Wyprowadzenie obwodu elektrycznego trójfazowego z rozdz.

10 zł/szt.

Montaż listwy szeregowej

25 zł/szt.

Montaż listwy jednofazowej (mostek)

50 zł/szt.

Montaż listwy trójfazowej (mostek)

5 zł/szt.

Wykonanie mostka z zaciskaną końcówką

100-200 zł/szt.

Montaż głównego wyłącznika (p.poż.)

Cena

NETTO

Cennik

Pomiary elektryczne

50-100 zł/szt.

Okresowe przeglądy i pomiary eksploatacyjne

10 zł/szt.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1-fazowym

15 zł/szt.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-fazowym

10 zł/szt.

Pomiar impedancji pętli zwarcia       

10 zł/szt.

Pomiar skuteczności zerowania

30 zł/szt.

Pomiar rezystancji uziemienia

15 zł/szt.

Pomiar i badanie wyłącznika różnicowo-prądowego

20 zł/szt.

Przegląd instalacji oraz ocena stanu technicznego punktów ele.

50-100 zł/szt.

Badanie linii kablowej

100 zł/szt.

Wykonanie protokołu

Cena

NETTO

Cennik

Ułożenie przewodów

5 zł/mb

Ułożenia przewodu ziemnego YKY

1 zł/mb

Ułożenie przewodów YDY na tynku cegle

2 zł/mb

Ułożenie przewodów YDY na betonie

1 zł/mb

Ułożenie przewodów OMY na tynku, cegle

2 zł/mb

Ułożenie przewodów OMY na betonie

1 zł/mb

Ułożenie przewodów koncentrycznych 75 Ω na tynku, cegle

2 zł/mb

Ułożenie przewodów koncentrycznych 75 Ω na betonie

1 zł/mb

Ułożenie przewodów typu skrętka (UTP-FTP) na tynku, cegle

2 zł/mb

Ułożenie przewodów typu skrętka (UTP-FTP) na betonie

1 zł/mb

Ułożenie przewodów telekomunikacyjnego YTDY na tynku, cegle

2 zł/mb

Ułożenie przewodów telekomunikacyjnego YTDY na betonie

2 zł/mb

Ułożenie przewodów w bruździe

3 zł/mb

Ułożenie przewodów na uchwytach US

25 zł/mb

Montaż trasy kablowej

2,5 zł/mb

Ułożenie przewodów na trasie kablowej

5 zł/mb

Montaż rurek, korytek PCV

2 zł/mb

Ułożenie przewodów w rurkach, korytkach PCV

Cena

NETTO

Cennik

 Biały montaż

10 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda elektrycznego

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda siłowego

10 zł/szt.

Montaż i podłączenie łącznika (wyłącznika)

10 zł/szt.

Montaż i podłączenie łącznika (wyłącznika) sterowania roletą elektryczną

30 zł/szt.

Montaż i podłączenie dotykowego sensora włącznika elementów oświetlenia

30 zł/szt.

Montaż i podłączenie ściemniacza oświetlenia

25 zł/szt.

Montaż i podłączenie żyrandoli

30 zł/szt.

Montaż i podłączenie lamp

25 zł/szt.

­­­­Montaż i podłączenie kinkietów

50-60 zł/szt.

Montaż lampy rastrowej w suficie kasetonowym

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie zewnętrznych elementów oświetlenia w ogrodzie na podjazdach i elewacjach

10 zł/szt.

Montaż i podłączenie halogenów wpuszczanych

35 zł/szt.

Montaż i podłączenie halogenów nawierzchniowych

20 zł/mb

Montaż i podłączenie taśmy LED - jednokolorowa

25 zł/mb

Montaż i podłączenie taśmy LED - RGB (wielokolorowa)

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie sterowników LED - taśma jednokolorowa

60 zł/szt.

Montaż i podłączenie sterowników LED - taśma RGB (wielokolorowa)

30 zł/szt.

Montaż i podłączenie zasilacza oświetlenia 230/12V

10 zł/mb

Montaż i podłączenie listwy oświetleniowych LED lub węży świetlnych

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie oświetlenia podłogowego

20 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda antenowego TV

15 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda komputerowego RJ-45

15 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda telefonicznego RJ11, RJ12

15 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda telewizyjnego

15 zł/szt.

Montaż i podłączenie gniazda akustycznego

Cena

NETTO

Cennik

 Naprawa i wymiana

100-150 zł/szt.

Usunięcie awarii, usterki

200-300 zł/szt.

Usunięcie awarii, usterki od godz. 20.00 do 8.00

50-300 zł/szt.

Naprawy sprzętu AGD i TV

50-100 zł/szt.

Przesunięcie punktu elektrycznego

20-30 zł/szt.

Likwidacja jarzenia żarówki LED

20-30 zł/szt.

Likwidacja jarzenia taśmy LED

10-20 zł/szt.

Wymiana żarówek, żarników, neonów do 3 m

50-100 zł/szt.

Wyszukiwanie przerwanych przewodów

50-300 zł/szt.

Wyszukiwanie miejsca uszkodzenia przewodu

50-200 zł/szt.

Wyszukiwanie przewodu w wiązce

50-200 zł/szt.

Identyfikacja przewodu w wiązce

Cena

NETTO

Cennik

 Usług dodatkowych

15 zł/mb

Bruzdowanie pod przewody w betonie 1 cm x 2 cm pod przewód

25 zł/mb

Bruzdowanie pod przewody w betonie 5 cm x 2 cm pod przewód

10 zł/mb

Bruzdowanie pod przewody w cegle i materiałach miękkich 1 cm x 2 cm pod przewód

20 zł/mb

Bruzdowanie pod przewody w cegle i materiałach miękkich 5 cm x 2 cm pod przewód

10 zł/mb

Zaszpachlowanie bruzd

30 zł/szt.

Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną fi 60 x 50

40 zł/szt.

Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną fi 80 x 50

30 zł/szt.

Wykonanie w cegle i materiałach miękkich otworu pod puszkę instalacyjną fi 60 x 50

40 zł/szt.

Wykonanie w cegle i materiałach miękkich otworu pod puszkę instalacyjną fi 80 x 50

20 zł/szt.

Osadzenie puszki

50 zł/szt.

Wykonanie przebicia do Ø25 mm w betonie przez ścianę lub strop

40 zł/szt.

Wykonanie przebicia do Ø25 mm w cegle i materiałach miękkich przez ścianę

100-150 zł/szt.

Wykonanie kanału telewizyjnego na przewody

Cena

NETTO

Cennik

 Instalacji uziemieniowej i odgromowej

20 zł/mb

Ułożenie i montaż bednarki

100-300 zł/szt.

Wykonanie uziomu

1000-3000 zł

Wykonanie instalacji odgromowej

Cena

NETTO

Cennik

Przyłącza elektrycznego

100 zł/mb

Ręczne wykonanie wykopu na głębokość 0,7-1 m

10 zł/mb

Wykonanie podsypki pod kabel

5 zł/mb

Ułożenie niebieskiej foli ostrzegawczej

30 zł/mb

Zasypanie wykopu

5 zł/mb

Ułożenia przewodu ziemnego YKY w wykopie

25 zł/mb

Ułożenie przewodu w wykopie w rurze osłonowej typu AROT

Cena

NETTO

Cennik

Wyposażenie dodatkowe

150-200 zł/szt.

Montaż i podłączenie domofonu

200-250 zł/szt.

Montaż i podłączenie domofonu (kaseta do kilku mieszkań)

70-100 zł/szt.

Montaż i podłączenie domofonu (słuchawki)

250-300 zł/szt.

Montaż i podłączenie wideofonu

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie wentylatora łazienkowego

50-100 zł/szt.

Montaż i podłączenie wentylatora pokojowego

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie dzwonka

100 zł/szt.

Montaż oprawy ogrodowej

20 zł/szt.

Montaż i podłączenie osprzętu opraw ogrodowych

100-150 zł/szt.

Montaż i podłączenie podgrzewacza przepływowego wody

30 zł/szt.

Montaż i podłączenie głośników

80-100 zł/szt.

Montaż i podłączenie diody oświetlenia schodowego (fotokomórka)

50 zł/pkt

Montaż i podłączenie czujnik p.poż czadu

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie czujka ruchu, zmierzchowego włącznika

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie regulatora temperatury

50 zł/szt.

Podłączenie pompy, hydroforu

Cena

NETTO

Cennik

Ogrzewanie elektryczne

30 zł/m2

Montaż i podłączenie maty grzewczej

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie sterownika do maty grzewczej

30 zł/m2

Montaż i podłączenie foli grzewczej

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie sterownika do folii grzewczej

80-100 zł/szt.

Montaż i podłączenie sterownika ogrzewania

80-100 zł/szt.

Montaż i podłączenie termoregulatora temperatury

150-200 zł/szt.

Montaż i podłączenie panelu grzewczego

600-800 zł/szt.

Montaż i podłączenie kotła elektrycznego

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności