Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Montaż pomp ciepła

Montaż pomp ciepła

Firma INSTAL-BUDEX specjalizuje się w instalatorstwie odnawialnych źródłach energii. Wykonujemy profesjonalny montaż nowoczesnej techniki grzewczej. Zajmujemy się kompleksowym montażem i instalacją pomp ciepła z całym osprzętem hydraulicznym i elektrycznym jak również z podłączeniem do nowej oraz istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej

 

Nasza firma oferuje profesjonalny:

  • Montaż i instalacja pompy ciepła typu MONOBLOK
  • Montaż i instalacja pompy ciepła typu SPLIT
  • Podłączenie pompy ciepła w układzie z buforem
  • Podłączenie do istniejącej instalacji wodnej i C.O.
  • Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej
  • Modernizację kotłowni
  • Wykonujemy końcową próbę szczelności
  • Pierwsze uruchomienie
  • Zapewniamy materiały

Jak działają pompy ciepła?

Zasada działania pompy ciepła opiera się o wykorzystanie właściwości czynników chłodniczych (ziębniczych). Potrafią one wrzeć w bardzo niskich ujemnych temperaturach, a więc mogą efektywnie odbierać ciepło np. z gruntu, wody lub bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Dodatkowo czynnik jest sprężany w sprężarce pompy ciepła. Zwiększa się wówczas jego temperatura i ciśnienie, co można już wykorzystać do oddawania ciepła do wody grzewczej, basenowej czy też użytkowej.

Większa część ciepła odbierana przez czynnik grzewczy (czasem błędnie nazywanym freonem) pochodzi z otoczenia. Tak zwanym dolnym źródłem ciepła może być powietrze, grunt lub woda. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną dla pracy sprężarki zapewniającej działanie obiegu chłodniczego. Jest to więc urządzenie zaliczane do najbardziej efektywnych energetycznie i wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Pompa ciepła MONOBLOK czy SPLIT?

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda. Są one oferowane w dwóch podstawowych typach: MONOBLOK lub SPLIT. Zasadnicza różnica polega na tym jaki czynnik roboczy krąży w obiegu pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

Pompa ciepła SPLIT stosowany jest czynnik chłodniczy (ziębniczy) np. R410A lub R32. Wymaga to wykonania połączenia rurami miedzianymi pomiędzy jednostkami pompy ciepła. Obieg jest następnie wypełniany czynnikiem chłodniczym. Zaletą rozwiązania jest ochrona przed zamarzaniem na poziomie konstrukcyjnym, ponieważ czynnik chłodniczy nie zamarznie w występujących normalnie temperaturach zewnętrznych. Montaż pompy ciepła wymaga jednak dodatkowych kwalifikacji tzw. uprawnień FGAZ, które musi posiadać instalator. Prowadzenie prac montażowych wymaga też specjalistycznych narzędzi. To wszystko może wpływać na podwyższenie kosztów montażu i serwisu pompy ciepła typu SPLIT.

Pompa ciepła MONOBLOK jest urządzeniem grzewczym, w którym obieg chłodniczy mieści się wyłącznie w jednostce zewnętrznej. Jest to więc zamknięty hermetyczny układ, który nie wymaga żadnej ingerencji podczas montażu. Dzięki temu montaż pompy ciepła jest szybszy i prostszy w przebiegu, nie wymaga dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień. Pompy mogą pracować bezpośrednio z wodą grzewczą, którą podłącza się wprost do jednostki zewnętrznej. Muszą być one zabezpieczone przed zamarzaniem na wypadek nieprzewidzianych przerw w zasilaniu energią elektryczną. Większość rozwiązań opiera się na zastosowaniu dodatkowego obiegu z glikolem pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Wymusza to jednak konieczność zainstalowania dodatkowego osprzętu – wymiennika ciepła i pompy obiegowej. A to podnosi koszty inwestycji i eksploatacji.

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności