Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Wentylacja pomieszczeń kuchni, łazienki, WC, pokoju

Wentylacja pomieszczeń kuchni, łazienki, WC, pokoju

Wentylacja pomieszczeń kuchni, łazienki, WC, pokoju

Aby wentylacja działała prawidłowo musimy zapewnić:

- Wywiew

 ma postać kanału wentylacyjnego zakończonego kratką wentylacyjną, muszą być
w pomieszczeniach brudnych takich jak kuchnia, łazienka, WC, pralnia.

- Nawiew

* system nawiewno-wywiewny dostarcza powietrze za pomocą kanałów nawiewnych do pokoi, kuchni,

* w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz w wentylacji naturalnej powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach lub przez specjalnie do tego przeznaczone nawiewniki w oknach lub ścianach.

- Przepływ powietrza

w pośredniej dystrybucji świeżego powietrza należy zadbać by drzwi pomiędzy kuchnią
a pozostałymi pomieszczeniami nie były całkowicie szczelne.

 

Kratki wentylacyjne i anemostaty pozwalają na efektywny ruch powietrza w obu kierunkach nawiew i wywiew - co należy traktować jako odstępstwo od normy.

 

Wentylacja pomieszczeń musi być zgodny z przepisami polskiego prawa budowlanego PN-83/B-03430, oraz wymagania wraz ze zmianami z dnia 8 lutego 2000 (PN-83/B-03430/Az3:2000). Zgodnie z jej wytycznymi przez kanał wywiewny usytuowany w tym pomieszczeniu należy usuwać:

- 70 m3/h - w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchenkę gazową obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną

- 70 m3/h - w kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglowa,

- 50 m3/h - w kuchni z oknem zewnętrzne wyposażonej w kuchenkę elektryczną
w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób

- 30 m3/h - w kuchni z oknem zewnętrzne wyposażonej w kuchenkę elektryczną
w mieszkaniu do 3 osób

- 50 m3/h - w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną lub
w łazience ( z WC lub bez)

- 30 m3/h - w wydzielonym WC

- 30 m3/h - w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym

- 30 m3/h - dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

Zawsze wymiana powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny powinna być równa co najmniej jego kubaturze.

Podłączenie, instalacja okap, pochłaniacz w kuchni

   W kuchni konieczne jest zapewnienie dodatkowej wentylacji mechanicznej w postaci wentylatora nad płytą grzewczą
i urządzeniem gazowym.

 

   Okap nie może być wpięte do jedynej kratki wentylacyjnej w kuchni gdyż zakłócą wymianę powietrza w okresie gdy wentylator będzie wyłączony, a trzeba pamiętać, że wentylacja musi być ciągła i działać cały czas. W takim przypadku są trzy możliwe rozwiązania do wyboru:

- zapewnienie innego wyjścia do kanału wentylacyjnego

- zastosowanie dwudzielnej kratki wentylacyjnej, która podzieli istniejące zakończenie

- wykorzystanie okapu kuchennego w formie pochłaniacza na bazie filtra węglowego bez włączania go  system wentylacji grawitacyjnej, który będzie pracował w układzie zamkniętym (oczyszczanie powietrza bez jego wymiany)

 

Zasady rozmieszczenia kratek wentylacyjnych i anemostatów

   Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych i anemostaty zapewnia właściwy obieg powietrza w budynku, dlatego jej położenie nie może być przypadkowe. Za regułę można uznać taki układ, który stworzy niezakłócony przepływ powietrza:

- nie niżej niż 15 cm od sufitu, bo właśnie tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń powietrza a także gaz ziemny, gdyby gaz ziemny jest lżejszy od powietrza

- nie niżej niż 15 cm od podłogi przy gazie Propan-Butan, gdyby gaz Propan-Butan jest cięższy od powietrza

 

Rodzaje kratek wentylacyjnych i anemostatów:

- ścienne

- sufitowe

- w drzwiach

 

Standardowe rozmiary kratek wentylacyjnych i anemostatów:

- kwadratowe 14x14 cm

- prostokątne - 15x31 cm

- okrągłe od średnicy 15 cm

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności