Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Chemiczne czyszczenie i płukanie instalacji grzewczych C.O. i wodnych C.W.U.

Chemiczne czyszczenie i płukanie instalacji grzewczych C.O. i wodnych C.W.U.

Firma INSTAL-BUDEX zajmuje się konserwacją i  obsługą techniczną instalacji sanitarno-grzewczych. Wykonujemy profesjonalne czyszczenie chemiczne instalacji grzewczych C.O. w domach i mieszkaniach. Wykonujemy ods1zlamianie i płukanie instalacji C.O. i ogrzewania

 

Nasza oferta w zakresie oceny, czyszczenia i płukania sieci centralnego ogrzewania zawiera:

 • Ocenę stanu instalacji centralnego ogrzewania
 • Montaż instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia i płukania
 • Chemiczne czyszczenie instalacji C.O.
 • Chemiczne czyszczenie instalacji C.W.U.
 • Chemiczne czyszczenie pomp ciepła, kotłów, wymienników ciepła
 • Chemiczne czyszczenie układów chłodzenia
 • Chemiczne czyszczenie kogeneratów
 • Chemiczne czyszczenie agregatów wody lodowej
 • Płukanie instalacji C.O.
 • Kontrola skuteczności procesu
 • Wodno-powietrzne odmulanie instalacji C.O.
 • Napełnianie instalacji C.O. wodą o odpowiedniej jakości
 • Dozowanie inhibitorów korozji
 • Napełnianie instalacji glikolem

Co daje regularne czyszczenie i płukanie instalacji C.O. zawiera:

 • Przedłuża się sprawność instalacji C.O.
 • Obniżają się koszty ogrzewania
 • Zwiększa się żywotność instalacji C.O.
 • Zwiększa się bezawaryjność urządzeń
 • Zapobiega zapowietrzaniu się grzejników

Chemiczne czyszczenie i płukanie instalacji grzewczych

W wymiennikach ciepła i instalacjach centralnego ogrzewania dochodzi do odkładania się osadów złożonych z kamienia wodnego (kotłowego) i produktów korozji. Osady te powodują zwężanie się przekrojów przewodów instalacji, armatury lub urządzeń kontrolno – pomiarowych. Taki stan może spowodować w konsekwencji unieruchomienie całego układu na skutek miejscowej blokady przepływu lub zapchania elementów automatyki. Znacznie częściej jednak doprowadza on do znacznego obniżenia się sprawności instalacji co przekłada się na zwiększenie kosztów ogrzewania.  W takim przypadku szczególnie istotne jest regularne chemiczne czyszczenie i płukanie całego układu C.O.

Jak często wykonywać czyszczenie i płukanie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania oraz wymienniki ciepła powinny być okresowo chemicznie czyszczona i płukana. Ocenia się, że w celu zachowania ekonomicznej i sprawnej instalacji C.O. należy wykonać czyszczenie i płukanie układu co 5 – 8 lat.

Na czym polega czyszczenie chemiczne

Chemiczne czyszczenie i płukanie sieci centralnego ogrzewania polega na przepuszczeniu przez układ mieszaniny chemikaliów, które rozpuszczają zalegające osady. Mieszanina chemikaliów zawiera dodatkowo inhibitory korozji, co zmniejsza szybkość korozji oraz ogranicza odkładanie się osadu i przedłuża żywotność instalacji.

Płukanie instalacji C.O.

Instalacja CO napełniana jest wodą, która pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej i nie jest zdemineralizowana. Wiąże się to z występowaniem wielu negatywnych procesów fizykochemicznych, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia i zmniejszenia wydajności całej instalacji. Gromadzące się w grzejnikach, przewodach rurowych i wymiennikach ciepła osady, szlam i kamień powodują z czasem coraz większą niedrożność, która wpływa negatywnie na przenoszenie ciepła i wydajność systemu. Aby nie doszło do ich powstania, należy pamiętać o regularnym przepłukiwaniu instalacji grzewczych. To metoda, dzięki której można oczyścić efektywnie cały system grzewczy z wszelkich zanieczyszczeń. Jeśli instalacja nie działa tak jak powinna, to znak, że najwyższy czas przeprowadzić płukanie.

Płukanie instalacji C.O. przynosi wiele korzyści

Największe zagrożenie dla nieczyszczonej sieci centralnego ogrzewania stanowi korozja, która prowadzi do uszkodzenia przewodów i zaworów, a w przypadkach skrajnego zaniedbania może objąć swoim działaniem również powierzchnię grzejników. Innym negatywnym zjawiskiem jest gromadzenie się kamienia, któremu sprzyja fakt, że woda dostarczana z sieci jest podgrzewana. Nadmiar kamienia i ich rozmiar może uszkodzić poszczególne elementy instalacji. Szlam wydaje się najmniejszym zagrożeniem, jednak jego kumulacja prowadzi do zatykania się przewodów, a tym samym obniża wydajność całego systemu. Płukanie sieci centralnego ogrzewania i płukanie instalacji CO, to metoda, o której należy pamiętać zwłaszcza w kontekście profilaktyki. Prawidłowo przeprowadzony proces płukania instalacji centralnego ogrzewania zapobiega zapowietrzaniu się grzejników, dzięki czemu ogrzewanie spełnia oczekiwaną wydajność. Warto pamiętać, że płukanie instalacji CO jest konieczne również w przypadku montażu nowej pompy ciepła, nowego kotła i wymiany grzejników.

Chemiczne czyszczenie ciepłej wody użytkowej

Najczęstszym problemem spotykanym w instalacjach ciepłej wody użytkowej jest zarastanie kamieniem i osadamiminstalacji wodnej a szczególnie instalacji cyrkulacji. Duża ilość osadów może doprowadzić do braku cyrkulacji w instalacji, a co za tym idzie do znacznych strat energii i rozwoju bakterii. Objawami tego zjawiska mogą być uszkodzenia armatury czy obniżenie wydajności wymienników ciepła. Czyszczenie chemiczne instalacji C.W.U polega, na wtłoczeniu do instalacji preparatu, a następnie cyrkulacji za pomocą agregatu. Ostatnim etapem czyszczenia jest zawsze dezynfekcja instalacji.

Płukanie hydro-pneumatyczne (wodno-powietrzne)

W celu zmniejszenia ilość środków chemicznych oraz przyspieszenia i polepszenia procesów czyszczenia chemicznego często stosujemy wstępne płukanie wodno-powietrzne instalacji. Pozwala to na usunięcie z niej szlamu, mułu oraz osadów miękkich i półtwardych oraz znaczną redukcję używanych środków chemicznych. Dwuetapowy proces pozwala na wstępne pozbycie się zanieczyszczeń, co przyspiesza kolejne działania, mające na celu przywrócenie systemu do pełnej sprawności. Czyszczenie chemiczne poprzedzone płukaniem wodno-powietrznym jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Co się dzieje wewnątrz instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania składa się z różnych komponentów, które są wymagane do poprawnego i bezawaryjnego działania systemu grzewczego. Materiał z jakiego wykonane są poszczególne elementy armatury różnią się od siebie właściwościami fizycznymi i chemicznymi podczas pracy. Łącząc różne materiały tj. stal, miedz, mosiądz, aluminium czy inne materiały w jeden układ, siłą rzeczy narażamy cała instalacje na wzajemne reakcje fizykochemiczne i biochemiczne. Skutkiem wzajemnej współpracy w układzie jest pojawienie się tzw. szlamu i kamienia kotłowego. Aby zminimalizować możliwość uszkodzenia  któregoś z elementu systemu grzewczego zaleca się regularne i rzetelne sprawdzanie jakości wody, która krąży w układzie.

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności