Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Wymiana dysz w kuchence gazowej płycie gazowej

Wymiana dysz w kuchence gazowej płycie gazowej

Wymiana dysz w kuchence gazowej płycie gazowej Gniezno

Jakiekolwiek prace przy instalacji gazowej powinny być zawsze wykonywane przez doświadczonego instalatora z uprawnieniami gazowymi.

Jeśli potrzebujesz specjalisty poproś o pomoc naszego specjalistę.

INSTAL-BUDEX

tel. 693 56 63 63

 

Rodzaje gazu stosowane w kuchenkach gazowych i płytach gazowych w Polsce:

- Gaz ziemny (metan) z sieci

- Gaz płynny LPG (Propan-Butan) z butli lub zbiornika

 

Polska norma PN-C-04750:2011 określa dokładny podział gazu, w zależności od jego parametrów technicznych.

 

   Każdy gaz, rodzaj i podrodzaj gazu posiada inną wartość opałową (czyli ile energii dostarczy spalenie określonej ilości substancji w określonych warunkach). PGNiG podaje następujące wartości dla każdego rodzaju gazu:

   Wartość opałowa gazów dostarczanych przez PGNiG dla odbiorców domowych (w warunkach normalnych t1/t2 - 298,15 K (25oC)/273,15 K (0oC), p1=p2=101,325 kPa

 

Dobór odpowiednich dysz w kuchenkach gazowych i płytach gazowych

   Z powodu różnej wartości opałowej zawsze należy dobierać odpowiednie dysze do gazu jaki jest dostarczany do klienta. Większość kuchenek standardowo dostosowana jest do użytku z gazem ziemnym typu E (jednak nie jest to regułą i nie można tego zakładać). 

   W przypadku wątpliwości zawsze należy to sprawdzić (informacja o rodzaju gazu powinna znajdować się w instrukcji obsługi). W przypadku zasilania innym rodzajem gazu należy wymienić dysze gazowe, tak aby dostosować kuchenkę do innego rodzaju paliwa. 

   W przypadku niedostosowania do dostarczanego gazu może nastąpić spadek wydajności kuchenki (kiedy dysze będę za małe), lub płomień palnika będzie za duży, co może spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika (kiedy dysze będą za duże). Można to porównać do zasilenia żarówki zbyt niskim napięciem. Niby świeci, ale jakoś tak za słabo.  

   Producenci sprzętu podają jakie dysze należy stosować dla różnego rodzaju gazu. Najczęściej takie informacje podane są w instrukcji obsługi urządzania.  

Wymiana dyszy w kuchenkach gazowych i płytach gazowych - dyszę wykręcić za pomocą specjalne­go klucza nasadowego 7 i wymienić na nową odpowiednio do rodzaju gazu i rozmiaru palnika.

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności