Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Cennik - Instalacie alarmowe, Monitoring, Kamery, Alarmy

Cennik - Instalacie alarmowe, Monitoring, Kamery, Alarmy

Cena

NETTO

Cennik

Kamery

Monitoring TV

100 zł/pkt

Wykonanie punktu wypustowego zewnętrznego

50 zł/pkt

Wykonanie punktu wypustowego wewnętrznego

150 zł/szt.

Montaż i podłączenie kamery zewnętrznej

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie kamery wewnętrznej

50 zł/pkt

Podłączenie zasilacza

50 zł/szt.

Podłączenie rejestratora

100 zł/szt.

Konfiguracja rejestratora

100 zł/szt.

Konfiguracja sieci i routera

30-50 zł/szt.

Montaż obrotnicy

100 zł/szt.

Wykonanie projektu

Cena

NETTO

Cennik

Instalacje alarmowe

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

100 zł/pkt

Wykonanie punktu wypustowego zewnętrznego

50 zł/pkt

Wykonanie punktu wypustowego wewnętrznego

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie czujki alarmowej

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie sygnalizatora alarmowego

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie centrali alarmowej (do 8 czujek)

150 zł/szt.

Montaż i podłączenie centrali alarmowej (powyżej 8 czujek)

200 zł/szt.

Programowanie systemu alarmowego

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie kontrolera dostępu

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie zamka szyfrowego

100 zł/szt.

Montaż i podłączenie ekspandera

100 zł/szt

Montaż i podłączenie czujnika magnetycznego (kontaktronu)

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie czytnika kart

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie klawiatury LCD

50 zł/szt.

Montaż i podłączenie akumulatora

50 zł/szt.

Montaż czujki ruchu

50 zł/szt.

Montaż sygnalizatora (dźwiękowego i świetlnego)

100 zł/szt.

Wykonanie projektu

Cena

NETTO

Cennik

Napraw i wymian

150 zł

Usunięcie awarii i usterek (pierwsza godzina) od godz. 8.00 do 20.00

100 zł

Usunięcie awarii i usterek (kolejna godzina) od godz. 8.00 do 20.00

150-200 zł

Serwis

Cena

NETTO

Cennik

Ułożenia przewodów

1 zł/mb

Ułożenie przewodów YDY,  OMY, koncentrycznych 75 Ω, typu skrętka (UTP-FTP), telekomunikacyjnego YTDY 

3 zł/mb

Ułożenie przewodów na uchwytach US

25 zł/mb

Montaż trasy kablowej

2,5 zł/mb

Ułożenie przewodów na trasie kablowej

5 zł/mb

Montaż rurek PCV

7 zł/mb

Montaż rurek PCV i ułożenie przewodów

5 zł/mb

Montaż korytek PCV

7 zł/mb

Montaż korytek PCV i ułożenie przewodów

2 zł/mb

Ułożenie przewodów w rurkach, korytkach PCV

50 zł/mb

Ręczne wykonanie wykopu na głębokość 0,25-0,4 m

80 zł/mb

Ręczne wykonanie wykopu na głębokość 0,25-0,4 m, wykonanie podsypki pod kabel, ułożenie kabla i zasypanie

100 zł/mb

Ręczne wykonanie wykopu na głębokość 0,7-0,8 m

140 zł/mb

Ręczne wykonanie wykopu na głębokość 0,7-0,8 m, wykonanie podsypki pod kabel, ułożenie kabla i zasypanie

5 zł/mb

Ułożenie foli ostrzegawczej

25 zł/mb

Ułożenie przewodu w wykopie w rurze osłonowej typu AROT

10 zł/mb

Bruzdowanie w tynku, cegle i materiałach miękkich

15 zł/mb

Bruzdowanie w tynku, cegle i materiałach miękkich, ułożenie przewodów i zatarcie bruzdy

15 zł/mb

Bruzdowanie w betonie

20 zł/mb

Bruzdowanie w betonie, ułożenie przewodów i zatarcie bruzdy

Cena

NETTO

Cennik

Usług dodatkowych

30 zł/szt.

Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną fi 60 x 50

40 zł/szt.

Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną fi 80 x 50

30 zł/szt.

Wykonanie w cegle i materiałach miękkich otworu pod puszkę instalacyjną fi 60 x 50

40 zł/szt.

Wykonanie w cegle i materiałach miękkich otworu pod puszkę instalacyjną fi 80 x 50

20 zł/szt.

Osadzenie puszki

50 zł/szt.

Wykonanie przebicia w betonie w ścianie lub stropie do Ø25 mm

40 zł/szt.

Wykonanie przebicia w cegle i materiałach miękkich w ścianie do Ø25 mm

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności