Tel. 693 566 363
Instal Budex Gniezno Wycena i kosztorys

Wycena i kosztorys

Wykonanie dokładnej wyceny i kosztorysu jest szczególnie ważnym elementem pozwalającym uniknąć kłopotów finansowych, kosztownych błędów związanych z zakupem materiałów, które podnoszą w konsekwencji cenę wykonania zlecenia. 

Firma INSTAL-BUDEX  zajmuje się wykonywaniem wycen i kosztorysów prowadzonych przez naszą firmę prac instalacyjnych, remontowo-modernizacyjnych, remontowo-budowlanych oraz realizacji inwestycji wykończeniowych.

Opracowania kosztorysowe i wyceny sporządzane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami oraz wykonywane są w programie komputerowym Norma Pro z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z fachowcem.

Wycena i kosztorys sporządzany jest na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego lub na podstawie pomiarów i oględzin  rozmiarów robót.

Firma INSTAL-BUDEX daje Państwu możliwość skorzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej naszych pracowników w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych w rozpatrywanej grupie usług w celu optymalnego wyboru materiałów i produktów oraz udzielamy porad dotyczących wyboru odpowiednich technologii wykonania.

Podział kosztorysów ze względu na przeznaczenie:

- kosztorys inwestorski - wykonany przez inwestora w celu określenia możliwości i opłacalności prac budowlanych, służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji przetargowej

- kosztorys ofertowy - wykonany przez wykonawcę w celu złożenia oferty inwestorowi, służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną cześć umowy o realizację inwestycji robót budowlanych

 

Cennik

50 zł

Wycena

100-300 zł

Kosztorys

Dane kontaktowe

linia

telefon kontaktowy
693 566 363

adres e-mail

instalbudex@op.pl poczta
Formularz zapytania

linia

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności